Področja

Odvetniška pisarna Žiger nudi storitve domačim in tujim pravnim in fizičnim osebam na področjih:

Civilno pravo

 • zastopanje v pravdnih postopkih
 • sestava civilnopravnih pogodb
 • zastopanje v odškodninskih postopkih
 • zastopanje v nepravdnih postopkih (razdružitev skupnega premoženja, dedovanje…)
 • zastopanje v izvršilnih postopkih
 • svetovanje na področju nepremičninskega prava in sestava vseh vrst pogodb

Kazensko pravo

 • kazenski postopki na področju gospodarske kriminalitete
 • vsi ostali  predkazenski in kazenski postopki
 • postopki o prekrških
 • zastopanje policistov v postopkih, ki jih vodi posebna skupina tožilcev

Gospodarsko pravo

 • zastopanje v gospodarskih sporih
 • korporacijsko pravo
 • sestava pogodb gospodarskega prava
 • zastopanje in svetovanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

Delovno pravo

 • zastopanje delavcev in delodajalcev pred delovnimi sodišči in socialnim sodiščem
 • zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih, ki se vodijo pri delodajalcu
 • svetovanje delodajalcem v zvezi z organizacijo dela

Upravno pravo

 • zastopanje v upravnih sporih
 • zastopanje v drugih upravnih postopkih
 • zastopanje v postopkih za spremembo namembnosti zemljišč in v postopkih na področju prostorsko ureditvenih aktov
 • zastopanje v denacionalizacijskih postopkih

Mednarodno pravo

 • zastopanje v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu in pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu
 • svetovanje in zastopanje v zvezi z izvršilnimi postopki v EU
 • svetovanje in zastopanje strank v sodelovanju s partnerskimi pisarnami v tujini

Prevajanje in lektoriranje

 • prevajanje iz slovenskega v nemški ter iz nemškega v slovenski jezik z overitvijo sodnega tolmača
 • lektoriranje besedil v slovenskem jeziku

Odvetniška pisarna ŽIGER, d.o.o., Maribor