Spoznajte nas

Bogate izkušnje na področju pravnega svetovanja in zastopanja strank

Odvetniška pisarna nudi storitve domačim in tujim pravnim in fizičnim osebam na področju civilnega, kazenskega, gospodarskega, delovnega, upravnega in mednarodnega prava, dejavnost pa dopolnjujemo še s prevajanjem in lektoriranjem.

Tomaž Žiger

Tomaž Žiger

odvetnik

Matjaž Matjašec

Matjaž Matjašec

odvetnik

Bojan Grubar

Bojan Grubar

pravni svetovalec

Urban Grubar

Urban Grubar

odvetniški pripravnik

Zdenka Šraj

Zdenka Šraj

sodna tolmačka

Pravna področja, ki jih pokrivamo

Civilno pravo

 • zastopanje v pravdnih postopkih
 • sestava civilnopravnih pogodb
 • zastopanje v odškodninskih postopkih
 • zastopanje v nepravdnih postopkih (razdružitev skupnega premoženja, dedovanje…)
 • zastopanje v izvršilnih postopkih
 • svetovanje na področju nepremičninskega prava in sestava vseh vrst pogodb

Kazensko pravo

 • kazenski postopki na področju gospodarske kriminalitete
 • vsi ostali  predkazenski in kazenski postopki
 • postopki o prekrških
 • zastopanje policistov v postopkih, ki jih vodi posebna skupina tožilcev

Gospodarsko pravo

 • zastopanje v gospodarskih sporih
 • korporacijsko pravo
 • sestava pogodb gospodarskega prava
 • zastopanje in svetovanje v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije

Delovno pravo

 • zastopanje delavcev in delodajalcev pred delovnimi sodišči in socialnim sodiščem
 • zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih, ki se vodijo pri delodajalcu
 • svetovanje delodajalcem v zvezi z organizacijo dela

Upravno pravo

 • zastopanje v upravnih sporih
 • zastopanje v drugih upravnih postopkih
 • zastopanje v postopkih za spremembo namembnosti zemljišč in v postopkih na področju prostorsko ureditvenih aktov
 • zastopanje v denacionalizacijskih postopkih

Mednarodno pravo

 • zastopanje v postopkih pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu in pred Sodiščem Evropske unije v Luksemburgu
 • svetovanje in zastopanje v zvezi z izvršilnimi postopki v EU
 • svetovanje in zastopanje strank v sodelovanju s partnerskimi pisarnami v tujini

Prevajanje in lektoriranje

 • prevajanje iz slovenskega v nemški ter iz nemškega v slovenski jezik z overitvijo sodnega tolmača
 • lektoriranje besedil v slovenskem jeziku

“Biti dober je lahko; težko je biti pravičen.”

Victor Hugo

Stopite v stik z nami

V odvetniški pisarni smo vam na voljo vsak delovni dan med 8. in 16. uro.
Stranke sprejemamo po predhodnem naročilu po telefonu +386 (0)2 250 19 34
ali elektronski pošti pisarna@op-ziger.si, lahko pa preprosto izpolnite spodnji obrazec.